فهرست مقالات


شماره 71 سال 23
تابستان 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409081358145000171 بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران
سیروس صفدری
طاهره مقری مؤذن
2 13940908141535000173 آسیب‌شناسی شکاف‌های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران
علی‌اصغر قاسمی
3 139409081415375000177 مدل مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها
احسان عباس آباد عربی
مرضیه باباییان‌پور
رکسانا فکری
4 13940908142335000178 سیاست روسیه قبل و بعد از تحولات اسلامی در منطقه خاورمیانه
محمد سهرابی
5 139409081447285000184 طراحي مدل عملكرد نوآورانه سازمان مبتني بر يادگيري سازماني و انعطاف‌پذيري استراتژيك
بهاره اصانلو
سهیلا خدامی
6 139409081453205000185 واکاوی علل و نگرش کشاورزان به فقر روستایی
کورش رضایی مقدم
شهین رستمی
7 139409081458195000187 مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری
صدیقه رضاییان فردویی
حسن فلاح
سپهر قاضی‌نوری
علیرضا علی‌احمدی
8 13940908153565000190 درآمدی بر فلسفه علم وجودی ملاصدرا
محمد بیدهندی
9 13940908158315000192 تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی
مهدی الوانی
محمد خانباشی
حسن بودلایی
10 13940908151735000195 تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن
قدیر نصری
مهدی روزخوش