فهرست مقالات


شماره 74 سال 24
بهار 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903912125000035 بررسی تأثير توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری)
اعظم احسانی زنوز
میرحسین موسوی
مهدی پدرام
2 13940903957165000041 تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
محمد مستولی زاده
کریم آذربایجانی
3 139409031018165000044 به‌کارگیری نظریه بازی‌ها در تحلیل منازعه ایران و آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران
سیدهادی نوربخش
سیدمحمد حسین غفوری
عباس ملکی
4 139409031024125000046 راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه
مجید احتشامی
میلاد ابراهیمی
5 139409031028505000048 شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران
علی خواجه‌نایینی
کیومرث اشتریان
حنانه محمدی کنگرانی
دیبا غنچه‌پور
6 139409031033555000050 بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر كاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردي حملات پهپادهاي ايالات متحده آمریکا)
عباس تدینی
مصطفی کازرونی
7 139409031037295000052 انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور
امیرحسین قرشی
اصغر صدیق‌زاده
8 139409031043175000054 بررسی عوامل شکل‌دهنده به سياست هسته‌ای دولت اعتدال براساس نظريه پيوستگی جيمز روزنا
الهام رسولی ثانی‌آبادی
Seyed Mrhosseini
9 139409031047595000055 اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه
احمد فاطمی‌نژاد