اخبار نشریه

وضعیت فصلنامه راهبرد

به استحضار خوانندگان محترم مقالات فصلنامه راهبرد می‌رساند، شماره‌های 84 و 85 (پاییز و زمستان 1396) به دلیل ادغام این مرکز با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر نظر جناب آقای دکتر ولایتی مدیرمسئول محترم فصلنامه به چاپ نرسیده است