اخبار نشریه

نحوه ارسال مقاله

پژوهشگران گرامی برای ارسال مقالات خود؛ می بایست به سایت فصلنامه مراجعه نموده و در قسمت حساب کاربری سایت ثبت نام و مقاله خود را در قسمت حساب کاربری خود بارگزاری و برای ما ارسال نمایند.