اخبار نشریه

نحوه ارسال مقاله

پژوهشگران گرامی برای ارسال مقالات خود؛ می بایست در قسمت حساب کاربری سایت ثبت نام و به عنوان نویسنده وارد سامانه شده و مقاله خود را بصورتی که در آنجا آمده است بصورت دقیق بارگزاری و برای ما ارسال نمایند.