شناسنامه


صاحب امتیاز

مركز تحقيقات استراتژيك

 

مدیر مسئول و رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر علي‌اكبر ولايتي

استاد ممتاز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

سردبیر

دکتر محمدرحیم عیوضی

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

 

 

مدیر اجرایی

مهناز رجبی