ارزیابی


نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و برعکس. برای مثال، مقاله نباید حاوی هر گونه اطلاعات مشمول خودافشایی باشد، به­طوری­که داور بتواند نویسنده را شناسایی کند.

به­طور معمول، دو داور برای ارائه نظر در خصوص یک مقاله دعوت می­شوند. سردبیر ممکن است به‌طور روزمره و عادی، کلیه ارزیابی‌ها را از لحاظ کیفیت، بررسی و ارزیابی کند. در شرایط نادر، سردبیری ممکن است یک مقاله ارزیابی شده را قبل از ارسال به نویسنده، ویرایش کند (برای مثال، برای حذف عبارتی که هویت داور را فاش می‌سازد) یا مقاله ارزیابی شده را در صورتی‌که سازنده و مناسب نیست، برای نویسنده ارسال نکند. رتبه‌ها و امتیازات کیفیت ارزیابی و سایر ویژگی‌های عملکرد باید به­طور ادواری توسط سردبیر برای حصول اطمینان از عملکرد بهینه مجله ارزیابی شوند. این رتبه‌ها و امتیازات نیز باید به اتخاذ تصمیمات در زمینه انتصاب مجدد هیئت داوری و درخواست‌های مستمر ارزیابی کمک کند. داده‌های عملکرد فردی داوران در دسترس سردبیران است و به‌طور محرمانه نگهداری خواهد شد.

 

 لازم به ذکر است، پاسخ اولیه به مقالات ارسالی، معمولاً قبل از یک ماه و در صورت تأیید اولیه، برای ارسال به داوری بین ۴ تا ۶ ماه زمان بررسی مقالات می‌باشد.