نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
2 بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/
3 پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir
4 پایگاه مجلات تخصصی نور https://www.noormags.ir/
5 مرجع دانش https://www.civilica.com/