مقاله


کد مقاله : 139903145015112

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

نشریه شماره : 94 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 122

فایل های مقاله : 1/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صبا اجاقی setareh_6968@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید محمود آقایی فیروز آبادی aghaei.coom@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

الگو نقشه جامعي براي حركت در مسير تعالي است و از اين رو بررسي ابعاد و مؤلفه‏های تأثیرگذار بر الگوی پیشرفت و توسعه با تأکید بر اسلامی و ایرانی بودن از اهميت بالايي برخوردار است. الگوی پیشرفت باید کاملا منطبق بر محیط آینده باشد تا بتواند از ناهمواری های آینده عبور کند و اثرگذار باشد. مساله این است که بسیاری از سندهایی که در کشور تنظیم می‏شوند قابلیت اجرا ندارند و اغلب ظرفیت اجرایی شدن ندارند. علت هم این است که آرمان‏هایی که در این سندها آمده با آرمان‏های نسل بعدی که قرار است این سندها را اجرا کنند، همخوانی ندارند. به عبارتی ارزش شناختی ما با ارزش شناختی نسل بعدی متفاوت است. همچنین بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور ما نشان می‏دهد که توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور گردد و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن ارزش‏های اسلامی-ایرانی نیز شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه‏ی اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می‏کند. در این پژوهش با شناسایی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به طراحی الگوی پیشرفت و توسعه متناسب با جامعه اسلامی ایران پرداخته می‏شود. در این پژوهش، که تاکید بر اجرایی شدن الگو در آینده است، ابتدا با مرور ادبیات نظری به بررسی مفاهیمی همچون پیشرفت، توسعه، الگوی اسلامی - ایرانی و همچنین ارتباط الگوی اسلامی- ایرانی با مفهوم پیشرفت و توسعه پرداخته می‏شود. روش کاربردی مقاله روش کتابخانه‏ای، در چارچوب رویکرد تحلیلی - توصیفی و با کمک داده‏های خبرگانی معطوف به آینده می‏باشد. در این پژوهش، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری شاخص‏های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در 6 حوزه شاخص‏های سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، زیست‏محیطی، توسعه انسانی و شاخص اجتماعی و فرهنگی طبقه‏بندی و در نهایت مدل مفهومی جهت اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به این شاخص‏ها طراحی و ارائه گردیده است.