مقاله


کد مقاله : 139812155014816

عنوان مقاله : ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آينده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران

نشریه شماره : 93 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 599

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عین الله کشاورز ترک e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir استادیار دکترا
2 علی همتی عفیف hematiafif@soc.ikiu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

صنعت ورزش کشور، با توجه به شرايط پيچيده و تحريم‌هاي فني و اقتصادي بايد قابليت‌ها و ابزارهاي فناورانه لازم را با اتكا به توان نوآوري و استعداد كشور توسعه داده و عرضه نمايد. پاسخ به نيازهاي ورزشی و مواجهه با شرايط پيچيده آينده، طبعاً مستلزم آينده‌نگاري است تا نهايتاً حاصل تلاش‌ها و نوآوري‌ها از اثربخشي، پابرجايي و قابليت‌هاي لازم در قبال محيط‌ آينده برخوردار باشند. در اين زمينه، عملاً توجه به سیاست‌گذاری ورزشی و آينده‌نگاري در دستور كار و اولويت‌هاي سازمان‌ها و نهادهای ورزشی کشور قرار گیرد. سیاست‌گذاری با تفکر و دانش درهم‌آمیخته شده است، دانش آینده‌نگاری، پدیده‌ای مکمل در سیاست‌گذاری گذاری عمومی است. پژوهش حاضر رابطه بین سیاست‌گذاری ورزشی و آینده‌نگاری را پایه‌ریزی می‌کند. متغیرهای کلیدی ممکن در ارتباط بین آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری ورزشی (ساختار سازمانی، مشارکت ورزشی، تأمین مالی) موردبررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش سازمان و فرآیند سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی توصیف می‌شود. علاوه بر آن، نتایج را به‌منظور برازشی مناسب بین آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری تا حد امکان تعمیم می‌دهیم، لذا دستاورد کلیدی حاصل از این پژوهش تحقق سیاست‌گذاری ورزشی آینده محور در سطح ملی است.