مقاله


کد مقاله : 139811295014765

عنوان مقاله : کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی»

نشریه شماره : 93 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 630

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر صادقی amirs60@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 عبدالرحیم پدرام abdurrahim.pedram@gmail.com استادیار دکترا
3 علی فلاح شیخلری 851316@sapco.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر در پي پاسخ‌گویی به اين پرسش است که «چگونه می‏توان با بهره‏گیری از دانش هوشمندی توان دیدبانی سازمان را در راستای جلوگیری از غافلگیری، ارتقا داد؟». به‌منظور برجسته کردن ديدباني ابتدا چالش‏هاي آن را بررسی و سپس، کاربست هوشمندي را در فعاليت‏هاي آينده‏پژوهي مطالعه کرده‌ایم. روش پژوهش، آمیخته، طرح پژوهش، اکتشافی متوالی، و نظریه آن، مبنایی بوده است. دانش به‌دست‌آمده از مرحله کیفی، از طريق تکمیل پرسش‌نامه توسط فعالان آینده‏پژوهی حاضر در مراکز پژوهشی و تصمیم‏سازی کشور پردازش شد. گفتنی است، جامعه آماری اين پژوهش، براساس اطلاعاتی تکمیل شده است که پژوهشگران در مقاله‌ها، کتاب‏ها، و کتابچه‏های مجموعه‌مقالات ارائه داده‌اند (معرفی خودشان به‌عنوان فعال حوزه آینده‏پژوهی یا فعال حوزه هوشمندی). درنهايت، فرایندهای دیدبانی هوشمند راهبردی، با تکيه بر ويژگي‏هاي دانش هوشمندي، ارائه شده است که با بهره‏گيري از تکرار گام‏ها براي دستيابي به بيشينۀ اطلاعات از محيط سازمان، مي‏تواند با اطمينان بيشتري به شناسايي نشانه‌های ضعيف تغيير، درک نيات راهبردي رقباي سازمان، و هشدار به‏هنگام راهبردي در مورد شگفتي‏سازهاي آينده بپردازد. اين فرایندها مي‏توانند در راستای مديريت راهبردي در سازمان‏ها به‌کار روند و با توجه به کمبود منابع دانشی در حوزه ديدباني در کشور، براي افزايش کارايي فعاليت‏هاي آينده‏پژوهي، راهگشا خواهند بود.