مقاله


کد مقاله : 139807095004019

عنوان مقاله : تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری های دیجیتال

نشریه شماره : 92 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 111

فایل های مقاله : 944 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طیبه عسگری alins2001@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی نعیمی صدیق naimi@irandoc.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

پیشرفت‌های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه‌سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی‌ترین عواملی است که سازمان‌های امروز را به اتخاذ راهبرد¬های نوین دیجیتالی سوق می‌دهد. در این تحقیق به¬ شناسایی راهبرد¬های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری¬های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه¬ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد¬های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي و به کمک نرم‌افزار این راهبرد¬ها رتبه بندی گردید. نتیجه رتبه¬بندی راهبرد¬های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد¬های مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه¬های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه¬بندی¬های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری‌های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به‌کارگیری هم‌زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه‌های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه‌حل دیجیتال است. راه‌حل‌های دیجیتالی نه‌تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش‌افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به‌طور مداوم اضافه می‌کنند.