مقاله


کد مقاله : 139805195003637

عنوان مقاله : چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

نشریه شماره : 90 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 238

فایل های مقاله : 844 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خدیجه جوان kh.javan@urmia.ac.ir استادیار دکترا
2 لیلا ولی‌زاد valizad1369@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 سجاد مهدوی sajjadmehdevi90@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مکان‌یابی مناسب برای استقرار مراکز نظامی- راهبردی ازجمله مسائل مهم در آمایش دفاعی است، لذا مکان‌گزینی مناسب می‌تواند باعث بالا‌رفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و تهدیدات نظامی باشد. در مکان‌یابی مراکز نظامی توجه به عوامل جغرافیای طبیعی، امری بسیار ضروری است. چراکه جغرافیای طبیعی از دیرباز در مکان‌گزینی، گسترش و توسعه سکونتگاه‌های انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. ویژگی‌های جغرافیای طبیعی هر منطقه می‌تواند در دسترسی، حوزه نفوذ، مخاطرات و منابع طبیعی مؤثر باشد. از این‌رو، در این پژوهش با روش تحلیل سلسله‌مراتبی، مکان‌یابی مراکز نظامی در استان آذربایجان غربی با توجه به هشت عامل جغرافیای طبیعی (بارش، شیب، ارتفاع، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، سنگ‏شناسی، فاصله از زمین‏لغزش و فاصله از مناطق سیل‏خیز) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون سلسله‌مراتبي نشان می‏دهد که عوامل فاصله از زمین‏لغزش و فاصله از مناطق سیل‏خیز بیشترین وزن را داشته‏اند، بنابراین در مکان‏یابی مراکز نظامی بیشترین تأثیر را دارند. عوامل بارش و سنگ‌شناسی نیز کمترین تأثیر را در این مکان‏یابی داشتند.