واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‌‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران

مقاله


کد مقاله : 13970728185525004518

عنوان مقاله : واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‌‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران

نشریه شماره : 88 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 128

فایل های مقاله : 944 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سلمان زالی zali_salman@hotmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدرضا عطاردی ratarodi@gmail.com استادیار دکترا
3 حسن دانایی فرد hdanaee@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهم‏ترین بحث‏های حوزه‏ آسیب‏های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‏ مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب‏شناسی حوزه‏ اجرای خط‏مشی عمومی انجام شده است. بدین‏منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست‏ها و با استفاده از راهبرد مطالعه‏ موردی، مصاحبه‏ شد و مبتنی‌بر روش تحلیل مضمون، شبکه‏ مضامین موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته‏های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط‏مشی‏گذاری در اجرای این سیاست‏ها است. در گام بعد، عناصر شبکه‏ مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان‌دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی‏ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط‏مشی‏گذاری در بخش پردازش و محیط خط‏مشی‏گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر، به‏عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.