راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران اسلامی

مقاله


کد مقاله : 13970728103675004510

عنوان مقاله : راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران اسلامی

نشریه شماره : 88 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 154

فایل های مقاله : 539 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدنقی ایمانی Imani1348@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 الهه عیوضی elahe49.eyvazi94@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در دهه اخير عواملي مانند بحران‏هاي اقتصادي، رشد سريع جمعيت، تقاضا براي آموزش بيشتر، رابطه بين آ‏موزش و اشتغال و تغييرات سريع فناوری و اطلاع‌رسانی بر روي اشتغال و مهارت‌هاي لازم براي بازار كار اثر گذاشته است. همچنین با تغییر نگاه قدرت از مقوله سخت‌افزاری به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شده است که كيفيت آموزش و پژوهش، ازجمله دغدغه‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان باشد. برخي از كشورها در دو دهه اخير، از طريق ارزيابي و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اين تشويش را كاهش داده و در جهت رفع آن كوشيده‌اند؛ چراکه موفق‌ترین بازیگران در عرصه رقابت آنهایی هستند که هرچه سریع‌تر و باکیفیتی مناسب خود را به سطح استانداردهای مطلوب در گستره جهانی برسانند؛ بنابراین در میدان رقابت، عنصر وقت و زمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اتلاف زمان به معنای عقب‌ماندن و شکست است. در اين مقاله، ضمن اشاره به‌ضرورت ارتقای نظام کیفیت آموزشی مستمر آموزش عالي، ابتدا تجربه‌هاي به دست آمده برای ظرفيت‌سازي ارتقای نظام کیفیت آموزشی مورد تحليل واقع شده است. همچنين با توجه به ملاك‌هاي موجود، به موفق‌ترين كوشش‌هاي مربوط به ظرفيت‌سازي اشاره شده است. بر این اساس راهبردهایی براي بهبود كيفيت آموزش عالي در سطح كشور، مورد بحث قرار گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به تغییر در نگرش‌ها و بینش‌ها، مدیریت علمی، تمرکززدایی، نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه، پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری، تعامل و توسعه علمی، ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمان‌های اجتماعی و... اشاره کرد.