ارزیابی و کاهش فاصله گفتمانی سازمان‌های فرهنگی و مخاطبان بر اساس راست‌مغزی- چپ‌مغزی

مقاله


کد مقاله : 13961123932405003746

عنوان مقاله : ارزیابی و کاهش فاصله گفتمانی سازمان‌های فرهنگی و مخاطبان بر اساس راست‌مغزی- چپ‌مغزی

نشریه شماره : 85 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 434

فایل های مقاله : 260 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی نوری مطلق a-noorimotlagh@iau-arak.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

راست‌مغزی- چپ‌مغزی از مباحث میان‌رشته‌ای است که در این مقاله برای بررسی فاصله راهبردی سازمان فرهنگی با مخاطبان، مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش مقاله حاضر این است که چه رابطه‌ای بین راست مغزی- چپ مغزی و مدیریت سازمان‌های فرهنگی وجود دارد؟ فاصله گفتمانی سازمان با مخاطب چگونه به دست می‌آید و چگونه می‌توان این فاصله را برای ایجاد تفاهم بیشتر مدیریت کرد؟ روش این تحقیق توصیفی و نوع آن ترکیبی است. این تحقیق در یک پژوهشگاه معتبر فرهنگی انجام شده و طی آن بر اساس پرسشنامه نوع و شدت راست‌مغزی و چپ‌مغزی در محیط بیرونی و درونی سازمان (مخاطبان و منابع انسانی سازمان) بررسی و اندازه‌گیری شده است. با محاسبه مقایسه میانگین‌ها، فاصله میان شدت راست‌مغزی و چپ‌مغزی در سازمان و مخاطبان استحصال و بر اساس آن مدل فاصله گفتمانی طراحی و روند ایجاد و مدیریت تفاهم پیشنهاد شده است. یافته تحقیق آن بوده که محیط سازمان از خصوصیات راست‌مغزی بالا و درون سازمان از خصوصیات چپ‌مغزی بالاتری برخوردارند. بر این اساس مدیریت سازمان باید در درون سازمان از راهبرد برنامه‌ریزی و در محیط آن از راهبرد کارسالارانه استفاده كند. در درون سازمان در جذب افراد خلاق کوشیده، در بالابردن سطح توانايى خلاقيت افراد با استفاده از روش‌هاى تشويق و تنبيه و شيوه‌هاى مديريت مشاركتى و غيره، تلاش كند. در رابطه با محيط نيز براى نزديك‌كردن فاصله، مخاطبان خود را تفكيك كرده، براى هر گروه از راست‌مغز و چپ‌مغز، با توجه به نيازهاى ديگر سنى و تحصيلى و غيره محصولات متناسب پيش‌بينى و برنامه‌ريزى كرده و فاصله باقيمانده را با تبليغات و لحاظ‌کردن روش‌های دوسویه مناسب پر كند.