اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسيس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی)

مقاله


کد مقاله : 139611231113545003751

عنوان مقاله : اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسيس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی)

نشریه شماره : 85 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 293

فایل های مقاله : 619 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس مجدآبادی amajdabadi@aeoi.org.ir دانشیار دکترا
2 عبداله علم خواه abdelmkhah@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی و بودجه‌ای، سازمان انرژی اتمی به‌عنوان متولی عملیاتی‌کردن کاربردهای فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف، امکان سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه در همه بخش‌ها را نداشته و به‌ناچار مجبور به انتخاب برخی بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست. مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیقات اسنادی، کتابخانه‌ای و شاخص‌سازی اقتصادی (روش تاپسيس از سری مدل‌های MADM) و استفاده از دیدگاه خبرگان در قالب پرسشنامه تهیه شده است، به اولویت‌بندی زیربخش‌های هفت‌گانه بر اساس معیارهای سیزده‌گانه- که شامل چهار بخش اصلی اقتصادی، فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی است- پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پزشکی (تشخیص) اولویت نخست، پزشکی (درمان) اولویت دوم، صنعت اولویت سوم، شیلات و آبزیان اولویت چهارم، خاک و آب اولویت پنجم، زراعت، باغداری و جنگل‌داری اولویت ششم و دام و طیور اولویت هفتم را در سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند.