ساختارشناسی گروه‌‌های مجرمانه سازمان‌یافته در فضای سایبر

مقاله


کد مقاله : 139611231055485003750

عنوان مقاله : ساختارشناسی گروه‌‌های مجرمانه سازمان‌یافته در فضای سایبر

نشریه شماره : 85 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 435

فایل های مقاله : 771 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر کوشا jkoosha@yahoo.com دانشیار دکترا
2 حسین روزگار hossein.roozegar@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی رحمتی alirahmati_69@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

محدودیت‌های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان‌دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام كنند. به‌کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوكار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت‌های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل‌گیری نسل نوینی از جرائم، مدل‌های ساختاری جدیدی از سازمان‌دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان‌یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی كرد كه مقاله پیش‌رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه‌های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به‌منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان‌یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.