تبیین رابطه بين عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي استراتژيك فرهنگي

مقاله


کد مقاله : 139611231049205003749

عنوان مقاله : تبیین رابطه بين عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي استراتژيك فرهنگي

نشریه شماره : 85 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 474

فایل های مقاله : 532 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر بهمنی bahmani.akbar@gmail.com استادیار دکترا
2 رضا زارع rezazare@pnu.ac.ir استادیار دکترا
3 حامد فاضلی کبریا fazeli2233@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شتاب روزافزون تحولات در حوزه‌هاي مختلف، دانش و مهارت‌هاي نوظهور، تماس روزافزون فرهنگ‌ها و گسترش شبکه‌هاي ارتباطی در عرصه فرهنگ و اندیشه، چالش‌ها و فرصت‌هاي جدیدي را در سطوح ملی و بین‌المللی به وجود آورده است. لذا یافتن قانونمندی‌هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در مواجهه با این پدیده مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها باید در جهت‌گیری‌هاي کلی سیاست‌ها و راهبردها به شکل‌گیري نوع جدید جامعه جهانی توجه کنند. براي حفظ و ترویج و تبادل فرهنگ جامعه، نظام حاكم نيازمند برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي است، در راستاي تدوين اين برنامه‌ريزي توجه به عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي مهم است. زيرا در صورت عدم شناسايي و تشخيص درست عوامل محيطي، عملياتي‌كردن و اجراي برنامه با مشكل مواجه می‌شود. در اين مقاله عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي در سه‌شاخه عوامل اقتصادي، سياسي و فناوري در نظر گرفته شده است. اين نوشتار برخاسته از پژوهش بر اساس داده‌هاي جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه در سازمان تبليغات اسلامي- شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متشكل از مديران، كارشناسان و متخصصان موضع پژوهش انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماري نشان داد كه بين عوامل محيطي مؤثر در برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي كشور رابطه معني‌داري وجود دارد. در ادامه به رتبه‌بندي عوامل اقتصادي- سياسي و فناوري پرداخته شد و درنهایت الگوي تحليلي پژوهش در نرم‌افزار ليزرل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت و الگو مورد تأييد قرار گرفت.