مقاله


کد مقاله : 13960426834215003138

عنوان مقاله : تحول فناوري موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 83 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 614

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبرز ارغوانی پیرسلامی farghavani@shirazu.ac.ir استادیار دکترا
2 سحر پیرانخو saharpiran70@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می‌گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت‌های موشکی ايران پیشرفت‌هایی حاصل شده است که مهم‌ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم‌های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوري موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت‌های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی مقاله را تشکیل می‌دهند.