مقاله


کد مقاله : 13960426822415003137

عنوان مقاله : ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم

نشریه شماره : 83 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 479

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمت‌الله قلی‌پورسوته rgholipor@ut.ac.ir استاد دکترا
2 جواد عطاران attaran_javad@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا
3 بابک وطن‌دوست vatandoost@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ارزشیابی خط‌مشی عمومی یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود خط‌مشی عمومی و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آن است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از چارچوب مارش و مک‌کانل به ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها در قالب سه بعد فرایندی، برنامه‌ای و سیاسی که نگاهی جامع به جنبه‌های مختلف یک خط‌مشی عمومی دارد، پرداخته شود. بدین منظور نظرات 70 نفر از خبرگان و صاحبنظران با ابزار پرسشنامه و مصاحبه گلوله برفی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این خط‌مشی عمومی از بعد فرایندی نه موفق بوده و نه شکست‌خورده است‌. همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها از بعد برنامه‌ای نشان داد که دولت وقت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در دستیابی به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده‌اش موفق نبوده است. درنهایت ارزشیابی خط‌مشی عمومی از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه‌مدت شود. هرچند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت‌های بین‌‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی نیز در عدم موفقیت این خط‌مشی عمومی از ابعاد برنامه‌ای و سیاسی نقش داشته‌اند. در پایان نیز برخی راهکارها برای ادامه اجرای این خط‌مشی عمومی که از مصاحبه با این 70 نفر خبره به‌دست‌آمده، ارائه شده است