مقاله


کد مقاله : 13960327111365003007

عنوان مقاله : امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها

نشریه شماره : 82 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 2498

فایل های مقاله : 875 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان نمامیان p_namamian1512@yahoo.com استادیار دکترا
2 غفور خوئینی ghkhoeini@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دسترسی به فناوری‌های نوین تروریست‌ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست‌ها می‌توانند به سهولت با سازمان‌هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می‌شود. از این‌رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین‌المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به‌علاوه، تأسیس دیوانی بین‌المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته‌ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته‌ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین‌المللی هسته‌ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمينه امنیت هسته‌ای، جرم‌انگاری اقدامات مجرمانه هسته‌ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل‌ونقل و تجارت غیرقانونی هسته‌ای است. از این‌رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته‌ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین‌المللی هسته‌ای به‌ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته‌ای را فراهم كند.