راهبردهای اخلاقی در مواجهه با فضای سایبری: تعامل نسبيت‌گروي فرهنگي با نسبيت‌گروي اخلاقي در عصر اطلاعات

مقاله


کد مقاله : 139504131355395002073

عنوان مقاله : راهبردهای اخلاقی در مواجهه با فضای سایبری: تعامل نسبيت‌گروي فرهنگي با نسبيت‌گروي اخلاقي در عصر اطلاعات

نشریه شماره : 78 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 766

فایل های مقاله : 646 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدسعید عرفانی erfani.saeed@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

نسبيت فرهنگي يکي از استدلال‌هاي مشهور کساني است که به نسبيت‌گروي اخلاقي معتقدند. به‌نظر اين عده، باورهاي متفاوت اخلاقي در ميان فرهنگ‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که مطلق‌گروي اخلاقي پشتوانه‌اي ندارد و بنابراين نمي‌توان به منشأ واحد مانند عقل يا فطرت براي داوري‌هاي اخلاقي مشترک فکر کرد. از طرف ديگر، مطلق‌گروي اخلاقي معتقد است که قواعد اخلاقي جهان‌شمول هستند و نقطه مقابل نسبيت‌گروي اخلاقي محسوب مي‌شود. در اين مقاله استدلال خواهیم کرد که رويارويي اين دو نظريه قبل و بعد از پيدايش عصر اطلاعات و فضاي سايبري، مرزبندي‌هاي متفاوتي خواهند داشت و دستاوردهاي اخلاقي و فرهنگي قبلي دچار تزلزل خواهند شد. ما در اين نوشته توضیح مي‌دهيم که بدون در نظر گرفتن عصر اطلاعات، نسبيت‌گروي فرهنگي ضرورتاً به نسبيت‌گروي اخلاقي نمي‌انجامد و يا به تعبير بهتر، نسبيت‌گروي فرهنگي با مطلق‌گرايي اخلاقي قابل‌جمع است. سپس توضیح خواهیم داد که با لحاظ‌کردن شرايط ارتباطي عصر اطلاعات و فضاي سايبري، نسبيت‌گروي فرهنگي با نسبیت‌گرایی اخلاقي بيشتر قابل‌جمع است. به همين دليل نشان خواهيم داد که فضاي سايبري در آفرينش ارزش‏ها و پديده‌هاي نوين فرهنگي و اخلاقي ابتکار عمل را به‌دست گرفته و گونه‌ای جديد از تعامل بين اخلاق و فرهنگ را رقم خواهد زد که ما آن را تحت يک نظريه جديد، «نسبیت‌گرایی فرهنگي و اخلاقي سايبري» مي‌ناميم.