مقاله


کد مقاله : 13941218832245001866

عنوان مقاله : رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری

نشریه شماره : 76 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 2206

فایل های مقاله : 848 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهزاد رضوی‌فرد razavi1351@yahoo.com استادیار دکترا
2 پیمان نمامیان p_namamian1512@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین‌المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربۀ تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعۀ بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می‌توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه‌ها، جامعۀ بین‌المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین‌وسیله از تکرار جنایات دهشت‌بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده‌ای پیش‌بینی شود. از این‌رو، امروزه در نظام حقوق بین‌المللی کیفری وجود «پدیدۀ بی‌کیفری» به‌مثابۀ چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین‌المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به‌ویژه همکاری کیفری بین‌المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی‌کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می‌نماید. این مقاله ضمن ارائۀ تعریفی واضح از بی‌کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می‌دهد