استراتژی اقتصادی برمحور سرمایه های اجتماعی

مقاله


کد مقاله : 1394100910965001572

عنوان مقاله : استراتژی اقتصادی برمحور سرمایه های اجتماعی

نشریه شماره : 33 فصل پاییز 1383

مشاهده شده : 325

فایل های مقاله : 8.03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیداحسان خاندوزی Seyed Ehsan Khandouzi - -

چکیده مقاله

اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر جین جکوب با عنوان مبرک و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا به سال ١٩٦١ به کار رفته است،که وی توضیح داده بود شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد و در مورد حفظ نظافت، کاهش جرم و جنایت خیابانی در دیگر تصمیمات کیفیت زندگی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. پیر بوریو از متقدمان طرح موضوع سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مانند گونه های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل ناپذیر است.