بررسي نگرش سياسي نخبگان ايراني: لايه‌هاي تمدني و هويت ملي در ايران

مقاله


کد مقاله : 1394092213965000785

عنوان مقاله : بررسي نگرش سياسي نخبگان ايراني: لايه‌هاي تمدني و هويت ملي در ايران

نشریه شماره : 45 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 485

فایل های مقاله : 4.81 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن الهی‌منش Elahimanesh@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بررسی رویدادها و جریانات سیاسی ایران به‌ویژه تاریخ معاصر کشور و نیز ترسیم تصویری روشن و مستند تاریخی از نسبت میانی نگرش سیاسی نخبگان، لایه‌های تمدنی ایرانی و هویت ایرانی توصیف شده توسط نخبگان فکری- سیاسی، ضرورتي علمی و جامعه‌شناختی است. تحقیق حاضر شاید در کنار پژوهش‌های انجام یافته مرتبط با موضوع مورد بررسی، مکمل بخشی از جریان مطالعات علمی تاریخ معاصر ایران باشد. نويسنده در اين نوشتار، ابتدا نگرش سیاسی نخبگان درخصوص هویت ملی ایرانی را تبیین کرده و بدنبال آن، نحوه ارتباط لایه‌های تمدنی ایرانی را با هویت ملی ایرانی توصیف مي‌نمايد و سپس درصدد كالبدشكافي و ارزيابي نسبت عدم توازن نظری و عملی میان نگرش سیاسی نخبگان و لایه‌های تمدنی ایرانی در ارتباط با هویت ملی ایرانی برمي‌آيد