شاخص‌های اصلی و جايگاه جهانی تركيه در سال 2023

مقاله


کد مقاله : 139409221131305000753

عنوان مقاله : شاخص‌های اصلی و جايگاه جهانی تركيه در سال 2023

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 46 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 442

فایل های مقاله : 262 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا برادران شرکاء baradaranshoraka@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

جمهوري تركيه با ارزش افزوده اقتصادي خود كه در طول تاريخ 81 ساله مرتباً پيشرفت داشته است، موفق شد تا به مقام هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان دست پيدا كند. ولي نتوانسته است در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي و توسعه انساني به همين مقام برسد. از اين جهت بسيار ضروري است كه تركيه تلاش كند تا سطح توسعه خود را بالاتر ببرد. هدف اصلي تركيه تبديل شدن به كشوري پيشرفته در سال 2023 ميلادي است. به اين منظور بايد از هم‌اكنون براي حدود بيست‌سال برنامه‌ريزي كند و اهداف و سياست‌ها را تعريف نمايد. اين مستلزم يك روش استراتژيك درازمدت است. شرايط اقتصادي و سياسي در بيست و پنج سال گذشته نياز و توانايي تركيه براي تفكر استراتژيك براي درازمدت را محدود ساخته بود، اما باعث شد اين كشور در كوتاه‌مدت تفكر و زندگي عمل‌گرايانه داشته باشد. برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و ساختارهايي كه روند موجود را تأييد مي‌كردند، نتوانستند به آن نياز پاسخ دهند. بر اساس پيشرفت‌هاي اخير در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي و با فرض اين كه روند طبيعي‌سازي ادامه مي‌يابد، مي‌توان فرض كرد كه نياز و توانايي تفكر درازمدت در تركيه بيشتر احساس خواهد شد. به ويژه در اين زمان در ابتداي قرن 21 و زماني كه ساختار جديدي از سياست، امنيت و اقتصاد در عرصه جهاني آغاز شده است، نياز تركيه به برنامه‌هاي استراتژيك درازمدت افزايش مي‌يابد. مطالعه حاضر در مورد آمارهاي حياتي و وضعيت جهاني تركيه در سال 2023 با هدف برآورده ساختن اين نياز تهيه شده است. اين مطالعه پيش‌بيني‌هايي در زمينه شاخص‌هاي اصلي اجتماعي و اقتصادي تركيه و جايگاه جهاني آن ارائه مي‌دهد. به طوري كه بتواند بيست‌سال آينده را تحت پوشش قرار دهد. اين مطالعه دو ويژگي اصلي دارد: اول اين كه شامل پيش‌بيني مي‌شود نه حدس و گمان . به عبارت ديگر پيش‌بيني‌هاي مرتبط با آينده بر اين فرض ساخته نشده‌اند كه روال كنوني ادامه يابد. بلكه تغييرات لازم در روند كنوني از طريق ساختارسازي براي آينده معين شده‌اند. ويژگي مهم دوم اين است كه اين مطالعه بر اساس ايجاد انطباق كامل بين ساختارهاي جهاني و پيش‌بيني شرايط تركيه و همچنين انطباق كامل بين سياست، امنيت، اقتصاد و علوم اجتماعي بنا شده است. پيش‌بيني‌هاي اصلي اين مطالعه براي سال 2023 شامل موارد زير مي‌شوند: ارتقاء تركيه به سطح يك كشور توسعه‌يافته؛ انطباق ارزش افزوده اقتصادي، جمعيت، تجارت، توسعه انساني و فن‌آوري با شرايط جهاني از طريق ارتقاي آنها؛ و ساختن جايگاه جهاني تركيه بر مبناي مدل تركيه چندجانبه .