افزايش حضور اسرائيل در عراق: استراتژي گسترش و نفوذ

مقاله


کد مقاله : 1394091885675000621

عنوان مقاله : افزايش حضور اسرائيل در عراق: استراتژي گسترش و نفوذ

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 709

فایل های مقاله : 496 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا خسروی a.khosravi1770@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هر چند كه حتي قبل از شكل گيري واعلام موجوديت اسرائيل در سال 1948،عوامل صهيونيستي در قالب سازمان هايي چون وكالة اليهود وآژانس يهود در كشورهاي عربي و بويژه عراق امروزي فعاليت مي كردند وحتي آنچنان كه در برنامه هاي اوليه تئوري پرداز صهيونيستي تئودور هرتزل نيز وجود داشته ،امپراتوري عثماني _كه عراق امروزي بخشي از حكومت وسيع ان به شمار مي رفت_جزء يكي از سرزمين هاي موعود براي ايجاد دولت اسرائيلي معين شده بود و هيأتهايي نيز در آن زمان در ملاقاتهايي با شاه عثماني به شيوه هاي مختلف به اين مساله اشاره نموده بودند ؛با اين وجود اسرائيل قبل وبعد از شكل گيري هيچگاه به صورت رسمي وآشكار در عراق حضور نداشته است . اين تنها سازمانهاي اطلاعاتي صهيونيستي بوده اند كه تحت پوشش هاي مختلف وبه صورت غير علني در راستاي دستيابي به اهداف خود در بخشهايي از اين كشور حضور داشته وفعاليت مي كردند.اين مساله با اعلام موجوديت اسرائيل و ظهور مخالفتهاي دولت هاي عربي – اسلامي و بويژه تشكيل جبهه متحد عرب به رهبري جمال عبدالناصر ،ملموس تر از قبل نيز مي گردد.چرا كه اغلب دولتهايي كه پس از استقلال عراق بر سر كار مي آمدند تحت تبعيت از ناسيوناليسم عربي ضد صهيونيستي،به هر شكل ممكن دشمني خود را با اسرائيل نشان مي دادند. از همين روست كه پس از پايان جنگ عراق ،يكي از مهمترين و بيشترين موضوعات مطرح در سطح بين المللي و منطقه اي، موضوع نقش اسرائيل در جنگ و بالتبع ،افزايش حضور آن در عراق پس از صدام بوده است. خلأ استراتژيکي که پس از سرنگوني صدام در عراق حادث گرديد، کشورهاي داراي منافع در عراق را بر آن واداشته تا علاوه بر تلاش در گسترش نفوذ خود در اين کشور به منظور تاثير گذاري بر آينده عراق، تمام تلاش خود را در جهت کاهش نفوذ رقباي داراي نفع ديگر، بکار بندند. از جمله کشورهاي داراي منافع در عراق ، ايران و اسرائيل هستند که از دو جنبه ذيل داراي وضعيت مشابهي مي باشند