اصلاحات شورای امنیت ، زمینه ها وموانع

مقاله


کد مقاله : 139409171253445000573

عنوان مقاله : اصلاحات شورای امنیت ، زمینه ها وموانع

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1385

مشاهده شده : 335

فایل های مقاله : 146 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم ترابی torabi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بحث اصلاحات در شورا هميشه يكي از مباحث مطروحه در مجمع عمومي بوده است.بسياري از كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسعه به تعداد اعضا و تركيب شوراي امنيت انتقادهايي داشته اند. آنها بر اين باور هستند كه امروزه زمينه‌ها و ضرورت‌هاي مهمي براي اصلاح شوراي امنيت وجود دارد كه در نتيجه آنها شوراي امنيت بايد دچار تحول شود تا پاسخ‌گويي تحولات بوجود آمده باشد. تحولاتي همچون فروپاشي شوروي و پايان نظام دو قطبي، افزايش نقش بعضي از بازيگران بين‌المللي، افزايش تعداد و نقش كشورهاي جنوب، كاهش مشروعيت شورا، شكل‌گيري اتحاديه اروپا و افزايش وظايف شوراي امنيت مهمترين زمينه‌ها و ضرورت‌هايي هستند كه كشورها و كارشناسان طرفدار اصلاح شوراي امنيت مطرح مي‌كنند. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه در مقابل اين زمينه‌ها و ضرورت‌ها، موانع عمده‌اي نيز وجود دارد كه هدف از نوشتن اين مقاله بررسي همين مسائل مي‌باشد. بر همين اساس سوال اصلي اين مقاله اين گونه مطرح مي‌شود كه اصلاح شوراي امنيت در دوران پس از جنگ سرد با چه موانعي روبرو است؟ مفروض پايه‌اي اين مقاله اين است كه نوع نظام بين‌المللي يا به عبارت ديگر شكل توزيع توانايي‌ها در عرصه بين‌الملل در موفقيت يا عدم موفقيت بحث اصلاحات در شورا نقش اساسي دارد. در راستاي پاسخگويي به سوال اصلي فرضيه زير مطرح مي‌شود.