شئی شدگی از لوکاچ تا هابرماس

مقاله


کد مقاله : 139409171238545000555

عنوان مقاله : شئی شدگی از لوکاچ تا هابرماس

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1385

مشاهده شده : 542

فایل های مقاله : 111 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نیلوفر صمیمی nilofar@yahoo.com - -

چکیده مقاله

واژه‌ي شيئي شدگي و واژگان مرتبط با آن منظومه‌اي را بوجود مي‌آورند كه يكي از انتقادات ديرين و نوشونده را به جهان مدرن درخود دارد. اين منظومه كه در سنت انديشه ماركسيسم غربي پاگرفت، بن مايه‌ي اصلي مهم‌ترين كتاب لوكاچ است كه اولین دلالتهاي خود را از مفاهيم بيگانگي و بت انگاري كالاي ماركس و مفهوم عقلاني شدن وبر مي‌يابد و مکتب فرانکفورت با تعبير عقلانيت مدرن به عقلانيت ابزاري اين نقد را ادامه مي دهد. هابرماس نیز ضمن بهره گيري از انتقادات اين سنت با طرح مفهوم عقلانيت ارتباطي به مثابه بديلي براي عقل ابزاري و با تاكيد بر عقلانيت بيناسوژگاني خود را از بن بست سوژه محوري مي‌رهاند. مقاله حاضر به سير تحول اين مفهوم از لوكاچ تا هابرماس مي‌پردازد.