الگويي ديني پيرامون ارتباطات بين-فرهنگي

مقاله


کد مقاله : 13940916823345000399

عنوان مقاله : الگويي ديني پيرامون ارتباطات بين-فرهنگي

نشریه شماره : 66 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 607

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا دهقان adehghan@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 بشیر معتمدی motamedibashir@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ارتباطات بين¬فرهنگي از جمله مباحثي است كه در سا‌‌‌ل‌هاي اخير مطرح شده است. در اين بين، میلتون بنت طيف شش مرحله¬اي از نحوه مواجهه با تفاوت فرهنگي را مطرح كرده است كه از قوم¬مداري مطلق تا نسبي¬¬گرايي مطلق را شامل مي¬شود. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا الگوي مبتني بر منابع اسلامي با يكي از شش مرحله فوق تطابق دارد و يا الگوي مستقلي را براي ارتباطات بين¬فرهنگي مطرح نموده است؟ نتيجه بررسي‌ها نشان مي¬دهد كه اين الگو در چارچوب هيچ‌كدام از مراحل مذكور نمي¬گنجد، بلكه نظريه‌ای مستقل است. در اين مقاله تلاش شده اصول اساسي آن با تكيه بر آيات و روايات اسلامي تبيين گردد