آسيب‌شناسي تأثير حذف يارانه‌هاي خوراک گاز طبيعي واحدهاي توليد اوره و آمونيم در ايران بر اساس مدل شبيه‌سازي اقتصادي طرح‌ها

مقاله


کد مقاله : 13940916118405000428

عنوان مقاله : آسيب‌شناسي تأثير حذف يارانه‌هاي خوراک گاز طبيعي واحدهاي توليد اوره و آمونيم در ايران بر اساس مدل شبيه‌سازي اقتصادي طرح‌ها

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 600

فایل های مقاله : 1.1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرحیم رحیمی arahimi_k@yahoo.com استادیار دکترا
2 افشین جوان af_javan@yahoo.co.uk دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ارزيابي اقتصادي طرح‎هاي بزرگ كه از پيچيدگي تكنولوژيكي نيز برخوردار هستند، دشواري‌هاي زيادي را به همراه دارد. از آنجايي كه ارزيابي اقتصادي، اطلاعات فني و اقتصادي زيادي را طلب مينمايد و بخش عمده‎اي از اين متغيرها نيز جنبه تصادفي داشته و يا تعيين مقدار آنها عناصر احتمال را به همراه دارند، لذا كار ارزيابي اقتصادي را با دشواري مواجه مي‎نمايد. به همين دليل سعي شده که در اين مطالعه از يک شاهد تجربي براي اين مهم استفاده شود. بهره‌گیری از شواهد عيني بيشتر به دليل استفاده از آمار و ارقام واقعي می‌باشد، در طرح‌هاي اوره و آمونيم ريسك‌هاي بسيار زيادي وجود دارد، از جمله ريسك قيمت فروش محصول اوره و آمونيم در بازار كه با مطالعه سري زماني ده‌ساله و بر اساس شبيه‌سازي مونت كارلو در چالش با قيمت گاز خوراک بررسي شده است. برآورد هزينه‎هاي سرمايه‎اي و هزينه‎هاي عملياتي داراي نااطميناني بالاست، لذا تغيير نااطميناني از 5 درصد به 10درصد مي‌تواند اقتصادي‌بودن طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دلار، يورو و نرخ سایر ارزها در آينده، مدل قيمت‎گذاري گاز طبیعی، پيش‎بيني درآمدهاي طرح، مباحث مربوط به بازاريابي محصولات، مديريت طرح پس از ساخت و در دوران بهره‎برداري، از جمله مواردي هستند كه تأثير زيادي در ارزيابي اقتصادي طرح دارند. در اين مقاله با توجه به فروض مشخص و متغير اصلي قيمت محصولات در بازار، نرخ بازگشت داخلي سرمايه و ارزش خالص حال مطالعه مي‌شود و در انتها به بررسي تحليل حساسيت طرح پرداخته خواهد شد