بررسی سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر‌اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا

مقاله


کد مقاله : 139409161159515000442

عنوان مقاله : بررسی سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر‌اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا

نشریه شماره : 63 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 737

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام رسولی‌ثانی‌آبادی erasooli@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

وقایع انقلابی که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌خصوص از تونس آغاز شد و به دیگر کشورها از جمله مصر، یمن، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسری پیدا کرد و منجر به پیروزی در تعدادی از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را با این سؤال مواجه می‌کند که سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در این کشورها در جهت تأمین منافع ملی و همچنین وقایع بیرونی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا، هدف اصلی مقاله بررسی سیاست خارجی این دولت‌ها بر اساس مدل «پیوستگی» جیمز روزنا است. بدین منظور، در این مقاله بعد از شناسایی رهیافت‌های کلان و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، به مدل تلفیق دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس این مدل به این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیش‌بینی سیاست خارجی دولت‌های جدید در منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیم‌گیرنده، نقشی که وی بازی می‌کند، متغیرهای حکومتی دولت‌های جدید، جامعه و یا متغیرهای غیرحکومتی که شامل جهت‌گیری‌های ارزشی عمده است و در نهایت، متغیرهای محیطی یعنی همان محدودیت‌ها و فرصت‌های محیطی که این دولت‌های جدید با آن روبرو می‌شوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم