مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

مقاله


کد مقاله : 139409161012345000418

عنوان مقاله : مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 727

فایل های مقاله : 795 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدرضا صالحی امیری dr.salehiamiri@gmail.com استادیار دکترا
2 افسر افشاری نادری os_naderi@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

اگرچه بروز آسیب‎‎ها و ناهنجاری‎‎ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود‎‎ها، نارسایی‎‎ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری‎‎ها را ناگزیر می‌سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزايش‎‎دهنده بسترها، زمینه‎‎ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری‎‎ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش‎‎ها و مطالعات، سیاست‎‎ها و راهکار‎‎های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب‎‎های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده‎های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم " فرهنگ امنیتی" از این اندیشه ناشی می‎‎شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می‎توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان‎‎های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه‎‎های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می‎نمایند که از این منظر مؤلفه‎‎های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته‎‎ای پیدا می‎کنند و در این چشم انداز است که پارادایم‎‎های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه‎‎ برای تحلیل و طراحی استراتژی‎‎های امنیت پدیدار می‎‎شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار‎‎های کنترل و مهار امنیت می‎باشد. نتایج به دست‌آمده حاکی از آن است که در میان متغیر‎‎های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراين با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.