مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در مخاصمه 22 روزه غزه

مقاله


کد مقاله : 13940915164385000384

عنوان مقاله : مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در مخاصمه 22 روزه غزه

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 641

فایل های مقاله : 461 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عسکر جلالیان dr_ajalalian@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

عرصه محيط زيست به‌عنوان ميراث مشترك بشريت تلقي شده و بر همگان است كه در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمايند. كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي فراواني تاكنون در حوزه بين‌الملل تدوين گرديده كه بر حفظ و حراست از محيط زيست تصريح نموده‌اند. مقاله پيش رو ضمن واكاوي اقدامات رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه كه در سال 2008 به وقوع پيوست، مسئوليت بين‌المللي اين رژيم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتيجه‌گيري، ضمن استدلال در خطاهايي كه رژيم مذكور مرتكب شده، نقض‌هاي اين رژيم در حوزه حقوق بين‌الملل محيط زيست نيز احصاء و تشريح شده است. طبق مواد و محتواي پروتكل‌ها و كنوانسيون‌هاي موجود، رژيم صهيونيستي بايد در خصوص نقض گسترده محيط زيست غزه ضمن قبول مسئوليت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نمايد. جامعه بين‌الملل نيز ملزم است با استفاده از تدابير لازم، اين رژيم را به جبران خسارات مقيد نمايد. براي پيشگيري از تكرار چنين اتفاقاتي بايد به سمت و سويي حركت كرد كه رژيم صهيونيستي مسئوليت بين‌المللي خود در نقض قوانين محيط زيست را بپذيرد. تجربه نشان می‌دهد مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال محيط زيست بايد از حالت اختياري، توصيه‌اي و تشويقي خارج گردد و حالت اجباري، تحميلي و وظيفه‌اي به خود بگيرد. ايجاد ارگان و مكانيسمي كه اين ايده را اجرايي نمايد، از ضروريات انكارناپذير دنياي امروز است