مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل

مقاله


کد مقاله : 139409151532405000377

عنوان مقاله : مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 575

فایل های مقاله : 336 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالعلی قوام s_a_ghavam@hotmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در حالی‌که پارادایم‌های مسلط جریان اصلی نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل از مفهوم شناسایی به معنای نیاز به دیده‌شدن و مورد پذیرش واقع‌شدن غفلت کرده‌اند، مبارزه برای شناسایی به عنوان سازوکار تحلیلی توانسته است شناخت بهتری از رفتار دولت‌ها و ساختار انگیزشی آنان به دست دهد. مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل بدین معناست که بازیگران بین‌المللی در راستای تحقق نیازهای شناسایی خود رفتار می‌کنند. این نیازها می‌توانند از شناسایی به عنوان حاکمیت برابر تا تلاش برای شناخته‌شدن ویژگی‌های خاص را در برگیرند. بازیگران بین‌المللی تلاش می‌کنند تا هویت و جایگاه آنان مورد شناسایی قرارگیرد تا حس عمیق‌تری از عزت نفس به دست آورند و احساس رضایت کنند. در این نوشتار بر مبنای یافته‌های پژوهشی موجود در مورد مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل، چیستی مفهوم شناسایی بررسی مي‌شود و سپس مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل و شرایط یا بافتی که مبارزه برای شناسایی در آن رخ می‌دهد، یعنی فرهنگ‌های آنارشی مورد توجه قرار می‌گیرد. در انتها نگارنده با به کارگیری نظریه هویت اجتماعی برای تبیین چگونگی وقوع مبارزه برای شناسایی، درک بهتری از رفتار قدرت‌های متوسط ارائه می‌کند.