بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه

مقاله


کد مقاله : 139409151213455000369

عنوان مقاله : بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 699

فایل های مقاله : 857 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر افتخاری eftekhari_asg@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مهدی نادری  باب اناری MahdiNaderi35@Gmail.com - کارشناسی ارشد
3 حسین میسمی meisami@isu.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رويكردهاي مختلفي نسبت به امنيت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هريك از اين رويكردها، وجوه متفاوتی از امنيت را مورد كندوكاو قرار مي‌دهند. سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 شمسي، استلزامات خاص امنيتي مهمي را پيش رو و در خود نهفته دارد. اين مقاله با اتخاذ رويكردي چندجانبه به مقوله امنيت تلاش مي‌كند تا ابعاد امنيتي سند چشم‌انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در اين پژوهش، ابعاد امنيتي سند چشم‌انداز در پنج رهيافت فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي، زيست‌محيطي و نظامي به همراه چالش‌ها و فرصت‌ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر اين نکته است كه باتوجه به جايگاه كنوني ايران در منطقه آسياي جنوب غرب، تحقق سند چشم‌انداز مستلزم نگاهي چندجانبه به مقوله امنيت است و غفلت از هريك از جنبه‌هاي امنيتي به معناي ناديده گرفتن بخشي از سند با توجه به واقعيت‌هاي موجود و در نتيجه توسعه ناپايدار است