مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی

مقاله


کد مقاله : 13940903118475000059

عنوان مقاله : مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی

نشریه شماره : 73 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 834

فایل های مقاله : 495 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا طالب‌پور talebpour@sbu.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 منصور شیدایی sheydaee@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مریم خلیل‌زاده سلماسی Salmasi.khm@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 کینوش عمادی k.emadi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در سال‌های اخیر و همگام با توسعه وب 3 و گسترش شبکه‌های اجتماعی در سطح اینترنت، موضوع میزان نفوذ و تأثیرگذاری این شبکه‌ها بر جامعه به یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست‌گذاری فناوری‌ تبدیل شده است. نفوذ این شبکه‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی کنونی، مرزهای رسانه‌های سنتی (که بیشتر یک طرفه بودند) را از بین برده است. هدف این مقاله استخراج راهبردهای کشورها در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی و دسته‌بندی آنها‌ست. برای این منظور، برنامه‌ها، قوانین و مقرارت، شیوه‌نامه‌ها و خط مشی‌ها در سطح ملی بررسی شده است و با تمرکز بر این اسناد در 12 کشور جهان، اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای عربی (به صورت کلی)، راهبردهای دولت‌ها در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی استخراج و سپس در پنج دسته بدیل راهبردی طبقه‌بندی شد: (1) راهبردهای ایجاد و تنوع‌سازی، (2) راهبردهای همکاری و تشریک مساعی، (3) راهبردهای استفاده هدفمند، (4) راهبردهای ترویجی، آموزش و آگاه‌سازی و (5) راهبردهای تدافعی. استخراج بدیل‌های راهبردی، نه تنها به تصمیم‌گیران و کارشناسان کمک می‌کند تا با اتخاذ راهبردهای چندگانه درباره شبکه‌های اجتماعی، ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، تهدیدهای آن را کاهش دهند، بلکه در دیگر پژوهش‌های راهبردی فضای مجازی نیز از آن استفاده می‌شود.