مقاله


کد مقاله : 139409031043175000054

عنوان مقاله : بررسی عوامل شکل‌دهنده به سياست هسته‌ای دولت اعتدال براساس نظريه پيوستگی جيمز روزنا

نشریه شماره : 74 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1294

فایل های مقاله : 184 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام رسولی ثانی‌آبادی Rasooli@yazd.ac.ir استادیار دکترا
2 سید محسن میرحسینی mmirhosaini@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

نظریه پیوستگی جیمز روزنا است. وی که در مدل‌های نظری تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نماینده تلفیق دو سطح تحلیل خرد و کلان به شمار می‌رود، بر این باور است که در بررسی و تحلیل سیاست خارجی هر کشوری بایستی به پنج دسته متغیرهای اصلی فرد، نقش، حکومت، جامعه و در نهایت نظام بین‌الملل توجه شود. در همین راستا ما ابتدا در مبحث اول این مقاله به بررسی اجمالی رهیافت‌های خرد و کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها خواهیم پرداخت، سپس در مبحث دوم به ارائه چهارچوب نظری بحث یعنی مدل پیوستگی روزنا می‌پردازیم، سپس در مبحث پایانی این مقاله به بررسی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت اعتدال (ریاست‌جمهوی آقای روحانی) خواهیم پرداخت. در این مبحث به تفصیل اشاره خواهیم کرد که در راستای فهم کامل این سیاست هسته‌ای بایستی به نقش افراد تصمیم گیرنده و باورهای ذهنی آنها (برداشت‌های آقای روحانی، ظریف و تیم مذاکره کننده)، نقشی که آنها ایفا می‌کنند (نقش ریاست جمهوری، وزیرامورخارجه و...) نوع نظام سیاسی و برداشت از نقش آن (نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر عنصر اسلامیت) جامعه (نقش افکار عمومی و جهت‌گیری‌های ارزشی عمده) و در نهایت متغیرهای محیطی در عرصه نظام بین‌الملل بسیار مهم است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن از طریق استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مجازی است.