دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی


2. کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

مصطفی بیات؛ یاسر برخورداری؛ مرتضی بیات


3. آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

یوسف خان محمدی؛ محمدباقر خرمشاد


4. راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

محمد قیصری؛ ابراهیم باقری


5. آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

روح‌اله  اسلامی؛ فاطمه مصیبی


6. بررسی تاثیر نحوه فکر بر توجه دیداری افراد در انتخاب کاندیداها: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ردیاب چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

محمدحسین هزارخانی؛ امیر خانلری؛ رزا هندیجانی


7. بایستگی« مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

سبحان محمدی؛ غلامرضا جمشیدی‌ها؛ محمد باقر مکرمی پور؛ رحمت الله محمودی