دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از منظر سیاستگذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

میلاد تفنگچی؛ امیر ثامنی؛ الهام وفائی؛ سعید وکیلی


2. آسیب شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

غلامرضا تاج بخش؛ اسماعیل شیرعلی؛ محمد رضا حسینی


3. واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

محمد شیخ زاده؛ زهرا نیکخواه فرخانی


4. تأثیرات تهدیدات بیولوژیکی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

بهادر غلامی


5. سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

اکرم صالحی؛ محمدرضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه