دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

امیر اسدی فر؛ جمیل قریشی


2. سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی


3. کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

مصطفی بیات؛ یاسر برخورداری؛ مرتضی بیات


4. چشم انداز و پیامدهای شکل گیری ائتلاف عربی- عبری بر امنیت خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

محمدحسن عرب پور؛ مهدی مطهرنیا؛ مهدی جاودانی مقدم