موضوعات = آینده‌پژوهی و راهبردنگاری
تعداد مقالات: 6
3. سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده

دوره 29، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 63-102

محمدرضا احدی؛ محمد رحیم عیوضی


4. تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


5. تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی


6. طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-85

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ منیره کاشیها؛ نسرین دسترنج