کلیدواژه‌ها = مشارکت
حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

علی‌اصغر آدینه‌وند؛ مهدی علیان


مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 4، اسفند 1388

ابراهیم میرزایی؛ فیض اله نوروزی