کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 137-164

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان‌شهریاری؛ فریده حق‌شناس‌کاشانی


نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-162

غلامرضا زمانیان؛ نظر دهمرده قلعه‌نو؛ هادی دادخواه


ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 79-100

احسان عباس آباد عربی؛ مرضیه باباییان‌پور؛ رکسانا فکری