کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد

دوره 28، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-196

عباس آخوندی


تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام

دوره 27، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-150

ایرج محمدی؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدمهدی مظفری


الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 35-60

حمیدرضا پیرمراد؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی حیدری؛ محسن نظری


مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1393

علیرضا طالب‌پور؛ مریم خلیل‌زاده سلماسی؛ منصور شیدایی؛ کینوش عمادی