کلیدواژه‌ها = شفافیت
الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22034/rahbord.2023.164651

مهدی رحیمی؛ محمدرحیم عیوضی


طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 829-863

معصومه ژاله باغبادرانی؛ علی یعقوبی پور؛ علیرضا فتحی زاده


نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 87-111

محمدباقر بهرامی؛ فریدون اکبرزاده؛ روح‌اله شهابی؛ شیوا جلال‌پور


ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1390

زهراسادات علیزاده طباطبایی؛ سیدوحید ابوالمعالی الحسینی؛ محمدابراهیم شمس ناتری